Знайдіть термін, що вас цікавить за допомогою пошуку Ctrl+F

Аналітика 
“Мистецтво аналізу”, як процес роботи над аналізом: розчленуванням, дефрагментацією, поділом будь-якого об’єкта / процесу / явища на складові частини за якими-небудь ознаками з метою детального розгляду його особливостей. На базовому рівні це здатність збирати і використовувати інформацію, приймаючи рішення на основі фактів …

Фінанси  
Дослівно, в перекладі з французької «грошові кошти» – сукупність економічних відносин, які виникають в процесі формування, розподілу, а також використання фондів грошових коштів. Говорячи про фінанси, найчастіше мають на увазі цільові фонди держави, а також фірм, які ведуть господарську діяльність.

Фінансовий баланс Подробнее
Звіт інформації про вартість майна та обов'язки організації чи суб'єкта фінансової діяльності, представленний у табличній формі. Баланс складається з двох розділів Активи та Пасиви, він відображує об'єм коштівінвестованих  у діяльність  в грошовому відображенні їх структуру , за складом, за розміщенням чи основними направленнями
вкладень (активи , за джерелами виникнення (пасиви). Це основний звіт діяльності підприємства.

Актив Подробнее
Активи кладуть нам гроші в кишеню (з Роберт Кіосакі "Багатий тато, бідний тато»). Це матеріальні і нематеріальні ресурси, такі як готівкові і безготівкові грошові кошти в різній валюті, цінні папери, будівлі, предмети праці, транспортні засоби, а також права на твори мистецтва та літератури, винаходи, ділова репутація, товарні знаки, що належать фізичній або юридичній особі в різних формах власності і здатні збільшувати дохід в найближчому майбутньому або через деякий час.

Пасив
Пасиви забирають гроші з нашої кишені (з Роберт Кіосакі “Багатий тато, бідний тато”). Це матеріальні зобов’язання, до яких відносяться різні виплати (кредит, іпотека, відсотки по облігаціях, зарплата співробітників, виплата податків …).

Фінансова грамотність
Сукупність навичок і знань людини, які утворюють основу для виваженого і раціонального прийняття фінансових рішень. Розвиток фінансової грамотності дає можливість підтримувати і покращувати фінансове благополуччя.

[anycomment]